Η γυναίκα ως ηρωϊδα στο μουσουλμανικό παραμύθι (Bachelor thesis)

Μπιλδέν, Ισμαήλ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Muslims--Juvenile literature--History and criticism
Tales--Islamic countries--History and criticism
Women in literature
Keywords: Παιδική λογοτεχνία,Παραμύθια,Γυναίκα,Μουσουλμάνοι
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2535
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.93
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0108αΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Π758.pdf25.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2535
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.93
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons