Χάραξη δασικού δρόμου με κλασικές και σύγχρονες μεθόδους (Master thesis)

Σιδηρόπουλος, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Forest roads--Design and construction
Environmental protection
Keywords: Δασικοί δρόμοι,Προστασία του περιβάλλοντος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2539
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6799
Appears in Collections:ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0018ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1818.pdf19.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2539
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6799
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons