Αποτύπωση περιοχής για τη δημιουργία ψηφιακού χάρτη με χωρικές και περιγραφικές πληροφορίες (Master thesis)

Φαρμάκης, Δημήτριος Ε.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Cartography--History--Exhibitions
Digital maps
Keywords: Ψηφιακή φωτογραμμετρία,Ψηφιακός ορθοφωτοχάρτης,Περιβαλλοντική αξιοποίηση,GIS,Digital photogrammetry,Digital orthophotomap,Land uses,Environmental exploitation
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2541
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4320
Appears in Collections:ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0017ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1813.pdf48.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2541
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4320
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons