Διερεύνηση της εδαφικής απώλειας της ορεινής λεκάνης απορροής του ποταμού Λούρου (Master thesis)

Καραγιώργος, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Reservoirs
Rivers
Keywords: Ταμιευτήρας Λούρος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2546
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.436
Appears in Collections:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0014ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1819.pdf27.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2546
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.436
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons