Μορφομετρία και διαιτολόγιο πέντε ειδών της οικογένειας των κιχλιδών: (Master thesis)

Πυθαρίδης, Κυριάκος Γ.

Alternative title / Subtitle: Turdidae
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Birds
Keywords: Πτηνά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2548
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4979
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0012ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1821.pdf17.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2548
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4979
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons