Τυπολογία της τουριστικής ανάπτυξης (Master thesis)

Μαρινίδης, Αναστάσιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Tourism policy
Tourism--Developing countries
Keywords: Ανάπτυξη του τουρισμού
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2550
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8077
Appears in Collections:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0011ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1822.pdf47.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2550
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8077
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons