Πλαισίωση των θεμάτων του περιβάλλοντος μέσω του ελληνικού τύπου (Master thesis)

Τσιφοδήμου, Κορτέσσα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Environmental protection--Management--Standards
Information media
Keywords: Προστασία του περιβάλλοντος,ΜΜΕ
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2552
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4609
Appears in Collections:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0009ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1824.pdf29.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2552
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4609
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons