Στάσεις, αντιλήψεις και απόψεις των κατοίκων της περιοχής του Αμβρακικού κόλπου σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη του περιβάλλοντος (Master thesis)

Ανδρέα, Βερόνικα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Environmental protection
Environmental policy
Keywords: Προστασία του περιβάλλοντος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2554
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2285
Appears in Collections:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0008ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1825.pdf35.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2554
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2285
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons