Κυτταρογενετική μελέτη της δράσης ακτινοβολίας-Γ (60 CO) σε συνδυασμό με καμπτοθεκίνη σε φυσιολογικά ανθρώπινα λεμφοκύτταρα in vitro (Bachelor thesis)

Φωτακάκη, Κλεάνθη

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Radiation--Health aspects
Cytogenetics
Lymphocytes
Keywords: Ακτινοβολία,Κυτταρογενετική βλάβη,Λεμφοκύτταρα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2556
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.371
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0466ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1481.pdfΠτυχιακή Εργασία 29.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2556
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.371
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons