Διαχρονική εξέλιξη των χρήσεων γης σε τμήμα του Νομού Ξάνθης με την χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΠΣ) (Master thesis)

Μπερμπερίδης, Θεόδωρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Earthworks (Archaeology)
Digital maps
Keywords: Ψηφιακοί χάρτες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2557
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4387
Appears in Collections:ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0007ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1826.pdf75.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2557
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4387
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons