Η επίδραση της άσκησης, μέσω πρωτότυπων χορευτικών συνθέσεων σε συνδυασμό με μουσική, στην ομαδική εργασία παιδιών εφηβικής ηλικίας (Master thesis)

Παπαγεωργίου, Χρυσούλα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Physical activity
Dance
Keywords: Άσκηση,Χορός,Μουσική,Έφηβοι,Ομαδική εργασία,Exercise,Dance,Music,Teens,Teamwork
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2568
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.21
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.21
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02078.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ22.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2568
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.21
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons