Τροφική συμπεριφορά της αλεπούς (Vulpes vulpes L.) και οι επιδράσεις της στην βιοκοινότητα της Πελοποννήσου (Master thesis)

Κωνσταντόπουλος, Παναγιώτης Γ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Animals--Food
Foxes
Keywords: Αλεπού,Τροφική συνήθεια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2571
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5522
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0006ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1827.pdf24.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2571
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5522
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons