Αnalysis of neutralizing antibodies emerging during SHIV-infection of macaques (Bachelor thesis)

Μωυσή, Ειρήνη

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Immune response
Human immunodeficiency virus 1
Keywords: Λοίμωξη,Αντισώματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2578
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6415
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0265ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1165.pdfΠτυχιακή Εργασία 11.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2578
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6415
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons