Χαρτογράφηση και αναβάθμιση διαταραγμένων περιοχών με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων (Master thesis)

Πασβάντης, Κωνσταντίνος Β.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Natural environment
Global Positioning System
Keywords: Φυσικό περιβάλλον,Ανάπτυξη αγροτικών περιοχών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2579
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5917
Appears in Collections:ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0004ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1829.pdf25.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2579
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5917
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons