Η υδρονομία στην Ελλάδα στα πλαίσια της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για την αξιολόγηση και την διαχείριση των κινδύνων των πλημμυρών (2007/60/Ε.Κ.) (Master thesis)

Τσόπελα, Νίκη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Flood warning systems
Effect of floods on
Climatic changes--Risk management
Keywords: Κλιματικές αλλαγές,Πλημμύρες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2580
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6422
Appears in Collections:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0003ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1830.pdf59.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2580
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6422
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons