Έρευνα της εγκατάστασης και επιβίωσης των αρτιφύτρων τραχείας πεύκης (Pinus brutia Ten.) στις μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή Λυθροδόντα της Κύπρου (Master thesis)

Πέτρου, Πέτρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: White pine--Diseases and pests
Plants
Keywords: Τραχεία πεύκη,Φυτά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2583
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8319
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0002ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1831.pdf19.83 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2583
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8319
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons