Γαλακτοπαραγωγός Αγελαδοτροφία και Ποσοστώσεις (Bachelor thesis)

Κατσέλης, Αγαμέμνων/ Παλάντζας, Θωμάς

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Cattle--Breeding
Dairy products industry
Keywords: Κτηνοτροφία,Ποσόστωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2584
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2160
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0295ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1945.pdfΠτυχιακή Εργασία 25.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2584
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2160
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons