Ανάλυση των χαρακτηριστικών της φυσικής αναγέννησης της οξιάς (Fagus sylvatica L. s.l.) στις συστάδες του είδους σε χαμηλά και μέσα υψόμετρα στην περιοχή ευθύνης του δασαρχείου Σουφλίου (Master thesis)

Παπαλεξανδρής, Χαράλαμπος Π.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Beech--Diseases and pests
Trees
Keywords: Αναγέννηση της οξιάς
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2602
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.986
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0001ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1832.pdf15.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2602
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.986
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons