Επικαιροποιημένη βιβλιογραφική ανασκόπηση της χρήσης συντηρητικών στα τρόφιμα (Bachelor thesis)

Παπαδόπουλος, Βασίλειος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Food preservatives
Microorganisms
Keywords: Συντήρηση τροφίμων,Ανθρώπινος οργανισμός
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2605
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7285
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0282ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1900.pdfΠτυχιακή Εργασία 12.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2605
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7285
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons