Καταγραφή, διερεύνηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων και της ποιότητας υπηρεσιών του Αθλητικού Δημοτικού Οργανισμού Καλαμαριάς (Master thesis)

Καρδιτσάς, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Sports--Greece
Sports--Marketing
Keywords: Αξιολόγηση,Υπηρεσίες,Αθλητικός δημοτικός οργανισμός,Παράγοντες συμμετοχής,Evaluation,Services,Municipal athletic organization,Participation factors
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2609
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02082.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ22.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2609
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9629
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons