Νοθεία αλκοολούχων ποτών (Bachelor thesis)

Μαυρουδής, Αλέξανδρος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Alcoholic beverage
Adulterations
Keywords: Αιθανόλη,Αλκοολούχα ποτά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2610
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2927
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0279ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1903.pdfΠτυχιακή Εργασία 10.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2610
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2927
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons