Εμπειρική διερεύνηση της θεωρίας ισοδυναμίας αγοραστικών δυνάμεων των γαλακτοκομικών προϊόντων για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Master thesis)

Πλιάχα, Άρτεμις Χ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Dairy products industry
Dairy products
Keywords: Γαλακτοκομικά προϊόντα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2611
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5317
Appears in Collections:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0048_ΠΛΙΑΧΑΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1834.pdf22.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2611
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5317
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons