Διερεύνηση των επιπτώσεων της ΚΑΠ στο εισόδημα των αγροτών της περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Master thesis)

Βαλκάνη, Ειρήνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Common Agricultural Policy
Keywords: Κοινή Αγροτική Πολιτική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2614
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1907
Appears in Collections:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0047_ΒΑΛΚΑΝΗΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1835.pdf27.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2614
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1907
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons