Διερεύνηση των επιπτώσεων εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στις πωλήσεις των γεωργικών εφοδίων στο νομό Έβρου (Master thesis)

Δαρδαμπούνης, Κωνσταντίνος-Μάριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Agricultural product
Keywords: Αγροτικά προϊόντα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2618
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2000
Appears in Collections:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0046_ΔΑΡΔΑΜΠΟΥΝΗΣΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1836.pdf21.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2618
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2000
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons