Η καλλιέργεια καρποφόρων δένδρων και θάμνων στο νομό Τρικάλων (Bachelor thesis)

Καραμπίνα, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Tree crops
Fruit trees
Keywords: Δενδρώδεις καλλίεργειες,Ελαιόδεντρα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2624
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6405
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0270ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1912.pdfΠτυχιακή Εργασία 19.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2624
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6405
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons