Ο F. Froebel και η παιδαγωγική του (Bachelor thesis)

Κουλιούδη, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Fröbel, Friedrich, 1782-1852
Education, Preschool
Kindergarten
Keywords: Friedrich Fröbel,Εκπαίδευση, Προσχολική,Νηπιαγωγική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2632
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3047
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0070ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Π730.pdf26.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2632
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3047
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons