Εκλεκτικότητα των ζιζανιοκτόνων bentazon και imazamox στην καλλιέργεια του λευκού λούπινου (Lupinus albus L.) (Bachelor thesis)

Γιαγιάκος, Νικόλαος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Herbaceous plants
Herbicides--Physiological effect
Keywords: Λούπινο,Ζιζανιοκτόνα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2635
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8182
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0264ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1918.pdfΠτυχιακή Εργασία 7.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2635
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8182
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons