Απόψεις ιδιοκτητών γης για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών (Master thesis)

Λυμπερούδη, Λαμπρινή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Energy crops industry
Landowners
Keywords: Ενεργειακές καλλιέργειες,Στάση κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης,Υιοθέτηση καινοτομίας,Ιδιοκτήτες γης,Energy crops,Farmer behavior,Adoption,Landowners
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2650
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5423
Appears in Collections:ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0043_ΛΥΜΠΕΡΟΥΔΗΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1839.pdf41.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2650
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5423
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons