Εκλεκτικότητα των ζιζανιοκτόνων bentazon και imazamox στις καλλιέργειες κουκί (Vicia faba), λαθούρι Λήμνου (Lathyrus ochrus) και λούπινο (Lupinus albus) (Master thesis)

Σαλαμούσας, Παναγιώτης Χ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Herbicides--Application--Climatic factors
Crops
Keywords: Ζιζανιοκτόνα,Καλλιέργειες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2652
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7848
Appears in Collections:ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0042_ΣΑΛΑΜΟΥΣΑΣΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1840.pdf22.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2652
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7848
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons