Αξιολόγηση της τοξικότητας των διαθέσιμων στην Ελλάδα μυκητοκτόνων στο αρπακτικό άκαρι Euseis finlandicus (Acari:Phytoseiidae) (Master thesis)

Κυριαζίδου, Σοφία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Fungicides--Physiological effect
Mites--Control
Keywords: Μυκητοκτόνα,Άκαρι
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2653
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3876
Appears in Collections:ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0041_ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1841.pdf9.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2653
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3876
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons