Τοξικότητα ορισμένων νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων στο αρπακτικό άκαρι Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) (Acari:Phytoseiidae) και στο αρπακτικό έντομο Macrolophus caliginosus (Hemiptera:Miridae) (Master thesis)

Σαμαράς, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Mites--Adaptation
Mites--Control
Keywords: Ακάρεα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2654
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6666
Appears in Collections:ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0040_ΣΑΜΑΡΑΣΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1842.pdf12.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2654
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6666
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons