Μελέτη φυσιολογικών και αγρονομικών παραμέτρων που επηρεάζουν την αύξηση και ανάπτυξη των ψυχανθών (Master thesis)

Κοντολιάς, Παναγιώτης Ι.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Plants--Effect of atmospheric nitrogen dioxide on
Keywords: Φυτά,Άζωτο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2655
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2997
Appears in Collections:ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0039_ΚΟΝΤΟΛΙΑΣΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1843.pdf15.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2655
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2997
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons