Συσσώρευση και ανακατανομή αζώτου και ξηράς ουσίας ψυχανθών (λούπινο, κουκί, μπιζέλι) σε ανοιξιάτικη σπορά (Master thesis)

Ρόϊδος, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Plants--Effect of atmospheric nitrogen dioxide on
Keywords: Άζωτο,Φυτά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2656
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9244
Appears in Collections:ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0038_ΡΟΙΔΟΣΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1844.pdf15.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2656
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9244
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons