Η επίδραση της ΚΑΠ στο εισόδημα των γεωργών ενεργειακών καλλιεργειών: (Master thesis)

Χαβουζούδη, Αλεξία

Alternative title / Subtitle: η περίπτωση της Ελαιοκράμβης
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Energy crops industry
Biomass energy
Keywords: Ενεργειακές καλλιέργειες,Ελαιοκράμβη,Βιοκαύσιμα,ΚΑΠ,Αγροτικό εισόδημα,Εντροπία,Energy cultivations,Rape,Biofuels,CAP,Farmer's income,Entropy
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2657
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4016
Appears in Collections:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0037_ΧΑΒΟΥΖΟΥΔΗΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1845.pdf42.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2657
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4016
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons