Η επίδραση της υποχρεωτικής φάσης και της συμμετοχής των χεριών στο ύψος του κατακόρυφου άλματος (Bachelor thesis)

Μπόλη, Αλεξία/ Γεωργούλα, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Athletics
Jumping
Keywords: Κατακόρυφο άλμα,Αλτική ικανότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2674
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5105
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01280.pdf8.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2674
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5105
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons