Πρωτόκολλα αξιολόγησης ιδιοδεκτικότητας στην ποδοκνημική άρθρωση (Bachelor thesis)

Γεωργούλα, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Joints
Keywords: Ποδοκνημική άρθρωση,Αρθρώσεις,Πρωτόκολλα αξιολόγησης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2676
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8593
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01281.pdf16.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2676
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8593
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons