Οι στάσεις των αθλητών, των προπονητών και των αθλητικών παραγόντων ως προς την άσκηση σε κοινά προγράμματα των ατόμων με και χωρίς αναπηρία (Bachelor thesis)

Βουδούρη, Κυριακή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Exercise
Exercise for people with disabilities
Training program
Keywords: Στάση,Άτομα με αναπηρία,Άσκηση,Αθλητισμός,Παράγοντες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2679
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3599
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02089.pdfΔιπλωματική ΤΕΦΑΑ19.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2679
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3599
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons