Η χρήση του Microtox test στην αξιολόγηση επικινδυνότητας υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε υδάτινα οικοσυστήματα (Master thesis)

Ζαγάκου, Δήμητρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Bacterial diseases of plants
Plants, Protection of
Keywords: Φυτοπροστασία,Βακτήρια,Microtox
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2697
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1333
Appears in Collections:ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0031_ΖΑΓΑΚΟΥΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1851.pdf13.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2697
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1333
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons