Στάσεις και παρακίνηση στη σχολική Φυσική Αγωγή: Διαφορές λόγω ηλικίας και φύλου (Bachelor thesis)

Σαλέπη, Παρασκευή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Φυσική Αγωγή
Keywords: Φυσική Αγωγή,Διαφορές φύλων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2698
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.307
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01307.pdf13.71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2698
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.307
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons