Πολυλειτουργικός ρόλος της γυναίκας κτηνοτρόφου για τις ορεινές περιοχές του Έβρου (Master thesis)

Τζιβάρα, Θεοδώρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Livestock--Breeding
Keywords: Κτηνοτροφία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2700
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.46
Appears in Collections:ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0030_ΤΖΙΒΑΡΑΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1852.pdf10.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2700
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.46
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons