Η επίδραση της μεταρρύθμισης της κοινής αγροτικής πολιτικής στον τομέα των ζαχαροτεύτλων στην Ελλάδα (Master thesis)

Χριστοδούλου, Ιωάννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Sugar-beet thrips
Sugar plantations
Keywords: Ζάχαρη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2704
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4372
Appears in Collections:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0029_ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1853.pdf14.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2704
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4372
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons