Η στάση του κομμουνιστικού κόμματος Ελλάδος απέναντι στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό κατά την πρώτη πεντηκονταετία της δράσης του (Bachelor thesis)

Μέσσας, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Sport
Psysical education--Greece
Communism and education
Keywords: Μάρξ,Ένγκελς,Ε.Π.Ο.Ν.,Κ.Κ.Ε.,Φυσική αγωγή,Αθλητισμός,Marx,Engels,Communist Party of Greece,Psysical education,Athletics
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2706
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5979
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02097.pdfΔιπλωματική ΤΕΦΑΑ23.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2706
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5979
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons