Χρύσωπες της οικογένειας Chrysopidae και επίδραση της θερμοκρασίας στα είδη Chrysoperla agilis και Chrysoperla lucasina (Bachelor thesis)

Παπαϊωάννου, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Neuroptera
Phytophagous insects
Keywords: Προνύμφες,Έντομα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2713
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5337
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0253ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1930.pdfΠτυχιακή Εργασία 4.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2713
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5337
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons