Οικονομική ανάλυση και εκτίμηση της συμβολής των φυσικών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη: (Doctoral thesis)

Τσιαντικούδης, Σταύρος Χ.

Alternative title / Subtitle: θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Natural resources
Quality of life
Keywords: Φυσικοί πόροι,Περιφερειακή ανάπτυξη,Ποιότητα ζωής,Μέθοδος της μη γραμμικής ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες με βέλτιστη κλιμακοποίηση,Ιεραρχική ανάλυση σε συστάδες,Μέθοδος του πειράματος επιλογής,Τυπολογία,Natural resources,Regional development,Quality of life,Non linear analysis in principal components with optimal scaling,Choise experiment method,Typology
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2721
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3954
Appears in Collections:ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ - ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0002ΔΠΘ_ΑΑΔ-Δ1651.pdf84.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2721
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3954
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons