Επίδραση ορισμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε δημογραφικές παραμέτρους ανάπτυξης του αρπακτικού ακάρεως Euseius Finlandicus σε συνθήκες εργαστηρίου (Bachelor thesis)

Δίγκα, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Plant protection
Morphological features
Insecticides
Keywords: Φυτοπροστατευτικά προϊόντα,Τοξικότητα,Ακάρεα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2725
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0246ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1937.pdfΠτυχιακή Εργασία 8.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2725
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons