Καθεστώς λειτουργίας κέντρων αναψυχής (Bachelor thesis)

Φουντούκη, Αλεξάνδρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Κέντρα αναψυχής
Keywords: Κέντρα αναψυχής,Απογραφική μελέτη,Πάρκα αναψυχής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2757
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8022
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01321.pdf14.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2757
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8022
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons