Οι επιδράσεις του ελληνικού παραδοσιακού χορού στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και φυσικών ικανοτήτων (Bachelor thesis)

Καραναστάση, Δημητρούλα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Traditional dance, Greek
Keywords: Φυσικές ικανότητες,Iκανότητες,Παραδοσιακός χορός,Physical abilities,Skills,Traditional dance
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2758
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7131
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02101.pdfΔιπλωματική ΤΕΦΑΑ16.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2758
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7131
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons