Αξιολόγηση ιδιοδεκτικότητας σε νεαρούς-ρες αθλητές-τριες του Tae Kwon Do (Bachelor thesis)

Δαρλάσης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Tae kwon do
Keywords: Tae Kwon Do,Αξιολόγηση ιδιοδεκτικότητας,Προπόνηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2765
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6132
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01325.pdf14.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2765
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6132
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons