Λιβαδική σύνθεση στο βόρειο Έβρο (Bachelor thesis)

Γιαννά, Αθανασία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Meadows
Herbal composition
Grazing land
Keywords: Λιβάδια,Βοσκότοποι,Οικοσύστημα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2774
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2793
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0198ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1969.pdfΠτυχιακή Εργασία 12.83 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2774
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2793
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons