Οι απόψεις των αθλουμένων γυναικών σχετικά με την παροχή ποιότητας υπηρεσιών στη δομή και λειτουργία των προγραμμάτων άθλησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Bachelor thesis)

Κυριαζή, Χριστίνα/ Βεντούρη, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Άθληση
Keywords: Προγράμματα άθλησης,Τοπική αυτοδιοίκηση,Αθλούμενες γυναίκες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2776
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2444
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01331.pdf12.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2776
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2444
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons